Skip to content
titulna foto
home_page1

Toto je životný štýl !

home_page2
Rozvíjania upolových športov a boxu

BOXING TEAM Dubnica o.z.

BOXING TEAM Dubnica o.z. (skrátene BT Dubnica) je nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom rozvíjania upolových športov a amatérskeho boxu. Občianske združenie je riadene správnou radou, ktorej členovia sú Dušan Bučko, Milan Duhár a Michal Všelko. Čestný člen je pán Ján Zachara. Predseda správnej rady a štatutár združenia je Milan Duhár.

Občianske združenie BT Dubnica je financované zo sponzorských darov firiem a fyzických osôb a príspevkov na športovú činnosť od jednotlivcov, ktorí reprezentujú BT Dubnica alebo sa zúčastňujú kondičných tréningov.

Sme vďační za podporu ...

... POTREBUJETE VEDIEŤ ...

Príspevok na “činnosť klubu” je pre každého športovca (registrovaný, kondičný) rovnaký:  20 € / mesačne.

Prvý vstup na kondičný box je zdarma. Oslobodení od platenia príspevkov na „činnosť klubu“ sú finalisti majstrovstiev Slovenska v boxe.  

Kto nás podporil a za čo sme zrekonštruovali boxerskú halu ?

BOXING TEAM Dubnica o.z. má od mesta Dubnica nad Váhom v zastúpení spoločnosti DUMAT m.p.o. na základe nájomnej zmluvy prenajatú športovú halu na box. Zo zmluvy vyplýva povinnosť mesačne platiť výdavky za nájom a energie. BOXING TEAM Dubnica o.z. vyzbieral dary a sponzorské príspevky firiem a fyzických osôb, z ktorých zrekonštruoval priestory a športové náradie do dnešnej podoby. Mesto Dubnica nad Váhom nám zabezpečilo nové svietidlá a podporuje nás v činnosti. Okrem finančnej podpory od sponzorov sa na rekonštrukcii podieľali bezodplatne členovia a naši podporovatelia.

Ďakujeme sponzorom, ktorí sa finančne podieľali na rekonštrukcii boxerskej haly.

... vyber si svoju cestu, voľba je na tebe ...

bt3 bt4